امثال قرآن
51 بازدید
محل نشر: قرآن شناخت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله امثال قران مورد بررسی قرار گرفته است