نخستین و واپسین وحی قرانی
51 بازدید
محل نشر: قرآن شناخت
نقش: نویسنده
سال نشر: 1390/00/11
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
در این مقاله با بررسی احادیث و روایات تاریخی به بررسی نخستین و واپسین وحی قرانی پرداخته است