افاده الانام بذکر اخبار بلد الحرام
48 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شرفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/15
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتابشناسی کتاب حج تحت عنوان افاده الانام نوشته غازی که از کتب تاریخ محلی مکه است که 7 جلد است.