اجازه
42 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/00/00
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
از مناصب حج جاهلی