الارج المسکی
46 بازدید
محل نشر: دانشنامه حج و حرمین شرفین
نقش: نویسنده
سال نشر: 1392/03/09
وضعیت چاپ : چاپ شده
نحوه تهیه : فردی
زبان : فارسی
کتاب تاریخ محلی مکه نوشته شده توسط طبری که در این مقاله کتابشناسی آن ارائه شده است.